Xin Jiang, China

(新疆)

July 7-22, 1996

Equipment: Seagull DF2 SLR  50mm F2

Jiangchuan's Home          Jiangchuan's Album

 

 

祁连山,甘肃

 

 

      

河西走廊,甘肃

 

哈密附近的绿洲,新疆

 

       

哈密以西的戈壁,新疆 

 

   

傍晚的天山

 

横越天山的途中, 乌鲁木齐至吐鲁番

 

    

 

天山北路的戈壁, 乌鲁木齐至奇台

 

         

天山南路的沙漠, 吐鲁番至哈密

 

天山,鄯善以东

 

      

嘉峪关,甘肃

 

黄土高原,陕西

 

Jiangchuan's Home           Jiangchuan's Album